Striden om kongemakt og kristentru 1000 år attende i tid på historiske Giske. Giskespelet handlar om tidsbolken rundt 1030, rett før og etter slaget på Stiklestad, der Heilag-Olav fall. Vi møter mektige menn og kvinner frå Giske som i stor grad var involvert i det store slaget, og ser korleis deira tilhøve til kongen splittar den mektige Giske-familien. Årets forestilling tek plass i Giske amfi 20-23 juni 2019! Bli med på den spennande reisa tilbake i tid til dei dramatiske hendingane som endra Noreg for snart 1000 år siden. Det er mykje nytt i årets spel, så sett av dato på kalenderen. Billettar for salg 1.mars!

Arbeidet har starta og vi vil med dette invitere deg til 1909 på Valderøya mandag 11 mars. Vi har nokre ledige roller og om du vil vere med på eller bak scenen kan du møte opp for en prat med regissør Eldrid Schhrøder Kvalvik og koreograf Einar Didriksen. Barn i alderen 10-16 møter kl 18:00 og voksne møter kl 20:00. Håper vi sjåast!

Dei ulike komiteane treng også folk. Vi treng ildsjeler til matkomite, kostymekomite, trivselskomite, rekvisita, parkering og sal av billettar med meir. Dei som melder seg til dei ulike komiteane vert invitert til gruppesamling i Gildehallen torsdag den 21 mars. Her skal vi servere ekte vikingmat og planlegge årets spel saman.

Mange oppgåver skal løysast slik at spelet atter ein gong kan avviklast med flotte rammer rundt og på scena. Det er mykje glede i sosialt samvær, og vi gjer dette saman!

Ta kontakt med ein av oss, vi ser fram til nok eit hyggeleg samarbeid.

Regissør Eldrid Schrøder Kvalvik
Inspisient og aktøransvarleg Siv Giske T: 907 92 404 E-post: si16@online.no
Leder for PR Julianne Kjevik T: 932 69 498 E-post:jk@byggmann.no
Styreleiar Arne Thunheim T: 976 70 570 E-post: atun@mimer.no
Rekvisita Atle Binsaksen T: 976 91 612 E-post:post@giskespelet.no
Dagleg leiar Marthe S. Nordset T: 936 49 146 E-post: m.nordset@gmail.no

Jubileumsmynt

20.-23. juni 2019

Velkomen til sagaøya, og velkomen til ei fantastisk oppleving! 30 minutt før kvar framsyning er det eit forspel i amfiet, dette bør du ikkje gå glipp av. Møt i god tid!

Barn 4 til 16 år kr 50, Vaksen kr 400.


BILLETTAR

Praktisk

Parkering

I spelhelga er det parkering like ved kyrkja. Giske Amfi ligg óg berre 200 meter frå ei småbåthamn, der det er høve til av- og påstiging.

Rullestolbruker

Giske Amfi er tilrettelagt for rullestolbrukarar, også med tanke på parkering og toalett. Det vil vere mulig å reservere parkering ved kyrkja, som ligg like ved spelplassen. Ta kontakt på post@giskespelet.no

Kafe

I Gamle Gullik vert det sal av mat og drikke. Dette gamle tømmerhuset stod opphavleg ved Giske kyrkje, men vart flytta i 1870.

Åpne i Google Maps