I Covid-året har Giskespelet utnytta moglegheita for eit sidesprang, og det har blitt
til eit heilt nytt spel. Kva fekk dei mektige Arnungane til å brått kjempe mot kvarandre
i strid? Kva er historia til Kalv Arneson som fekk han til å byte side i striden om
kongemakt. Det står mykje om Kalv Arneson i Snorre. No har spelforfatter Eldrid
Shrøder Kvalvik også dykka vidare i det som er ei unik fordjuping i lokalhistoria vår.

Bli med på ein visuell og dramatisk historietime der vi følger Olav Haraldsson og Arnungane
nedover i Europa, vidare opp til Trøndelag og gården Egge, ned til Hedmark og opp
igjen til Stiklestad. Det er lokalhistoria vår, men også noregshistorie! Bli med på reisa
til ei av Noregs mektigaste ætter. Vi lovar deg eit minne i kjend Giskespel-drakt!

Jubileumsmynt

17. - 20. juni 2021

I Giske Amfi har vi god plass for friluftsteater og gjennomfører i tråd med gjeldande
smittevernsreglar. Vi set opp fire framsyningar a 200 billettar per framsyning mot 700 i eit vanleg spel-år. Vi vonar at det blir rift om billettane! ...og skulle pandemien hindre oss i å gjennomføre, er du sikra tilbakebetaling av
billettane dine via Tikkio.

BILLETTAR

Praktisk

Parkering

Under speldagane er det parkering ved kyrkja. Giske Amfi ligg óg berre 200 meter frå ei småbåthamn, der det er høve til av- og påstiging.

Rullestolbruker

Giske Amfi er tilrettelagt for rullestolbrukarar, også med tanke på parkering og toalett.

Kafe

Grunna covid-19 blir det ikkje matsal på årets spel. Ta gjerne med eigen mat og drikke i sekken.

Åpne i Google Maps