Striden om kongemakt og kristentru 1000 år attende i tid på historiske Giske. Giskespelet handlar om tidsbolken rundt 1030, rett før og etter slaget på Stiklestad, der Heilag-Olav fall. Vi møter mektige menn og kvinner frå Giske som i stor grad var involvert i det store slaget, og ser korleis deira tilhøve til kongen splittar den mektige Giske-familien. Årets forestilling tek plass i Giske amfi 20-23 juni 2019! Bli med på den spennande reisa tilbake i tid til dei dramatiske hendingane som endra Noreg for snart 1000 år siden. Det er mykje nytt i årets spel, så sett av dato på kalenderen og sikre deg din billett i dag!

Mange oppgåver skal løysast slik at spelet atter ein gong kan avviklast med flotte rammer rundt og på scena. Det er mykje glede i sosialt samvær, og vi gjer dette saman! Det er ikkje for seint å melde seg om man vil bli med på moroa! Ta kontakt med ein av oss, vi ser fram til nok eit hyggeleg samarbeid:

Regissør Eldrid Schrøder Kvalvik
Inspisient og aktøransvarleg Siv Giske T: 907 92 404 E-post: si16@online.no
Leder for PR Julianne Kjevik T: 932 69 498 E-post:jk@byggmann.no
Styreleiar Arne Thunheim T: 976 70 570 E-post: atun@mimer.no
Rekvisita Atle Bonsaksen T: 976 91 612 E-post: post@giskespelet.no
Dagleg leiar Marthe S. Nordset T: 936 49 146 E-post: m.nordset@gmail.no

Jubileumsmynt

20.-23. juni 2019

Velkomen til sagaøya, og velkomen til ei fantastisk oppleving!
30 minutt før kvar framsyning er det eit forspel i amfiet, dette bør du ikkje gå glipp av. Møt i god tid!

Barn 4 til 16 år kr 50, Vaksen kr 400.


BILLETTAR

Praktisk

Parkering

I spelhelga er det parkering like ved kyrkja. Giske Amfi ligg óg berre 200 meter frå ei småbåthamn, der det er høve til av- og påstiging.

Rullestolbruker

Giske Amfi er tilrettelagt for rullestolbrukarar, også med tanke på parkering og toalett. Det vil vere mulig å reservere parkering ved kyrkja, som ligg like ved spelplassen. Ta kontakt på post@giskespelet.no

Kafe

I Gamle Gullik vert det sal av mat og drikke. Dette gamle tømmerhuset stod opphavleg ved Giske kyrkje, men vart flytta i 1870.

Åpne i Google Maps