Velkomen til sommarens finaste hending på historiske Giske.
2024 er eit spesielt år for Norge. I år er det tusen år sidan Olav Haraldsson innførte kristenretten på alle tingsamlingar i landet.
I lag med seg hadde han fire brør frå Giske. Dei hadde reist ilag med han rundt i Europa og tatt med seg denne nye trua tilbake. I strid og forsoning, ein nasjon vart fødd.
At det i år er tusen år sidan, meiner vi bør markerast også i vår region og vi har difor tatt på oss ei større rolle enn tidlegare år, for å synleggjere meir av historia vår her på Giske og i Norge. Vi har no 2 ekstra arrangement i tillegg til årets spel og det første er allereie 01. juni. Sjå meir info under "Billetter"

Jubileumsmynt

Giskespelet 20.-23.06.24

Velkomen til friluftsteater i Giske Amfi og historiekveld i Giske kyrkje med m.a.Jørn Øyrehagen Sunde. Velkomen til fantastiske opplevingar!
Vi gler oss ekstra til årets Giskespel og til meir av den spanande Noregshistoria sett frå Giske.
Billettane ligg klar⚔️

BILLETTAR

Giskespeldagane 2024:
20.06. Kl.18.00: premiere Giskespelet 2024
21.06. Kl.16.00: Historiekveld i Giske kyrkje med Jørn Øyrehagen Sunde og Øystein Ekroll.
22.06. Kl.14.00 og 18.00: Giskespelet
23.06. Kl. 14.00: Giskespelet
Etter at "dørene" åpnar på opplista klokkeslett til førestillingane til Giskespelet, går det ein halv time med daglegliv på garden som eit forspel før sjølve forestillinga starter. Berre gle dykk!

Praktisk

Parkering

På Giske desse dagane, går vi alle tusen år tilbake i tid og både bil og flytrafikk vert begrensa. Til sjølve Giskespelførestillingane, blir det parkering på Ytterland (Valderøya) og ved Gjerdesanden på Giske (rett over brua). Det går shuttlebuss frå Ytterland og frå rundkøyringa på Giske. Bussen er merka med Giskespelet, er gratis og det er ikkje nødvendig å ha kjøpt billett på førehand. Transporten startar ein time før kvar framsyning og går kontinuerleg fram til start. Det same på retur. Giske Amfi ligg óg berre 200 meter frå ei småbåthamn, der det er høve til av- og påstiging.

Rullestolbruker

Giske Amfi er tilrettelagt for rullestolbrukarar, også med tanke på parkering og toalett. Det blir difor kun parkering for rørslehemma eller andre behov, nær Giske kyrkje.

Kafe

I Gamle Gullik vert det sal av enkel mat og drikke. Dette gamle tømmerhuset stod opphavleg ved Giske kyrkje, men vart flytta i 1870.

Åpne i Google Maps