Striden om kongemakt og kristentru 1000 år attende i tid på historiske Giske. Giskespelet handlar om tidsbolken rundt 1030, rett før og etter slaget på Stiklestad, der Heilag-Olav fall. Vi møter mektige menn og kvinner frå Giske som i stor grad var involvert i det store slaget, og ser korleis deira tilhøve til kongen splittar den mektige Giske-familien.

Jubileumsmynt

15.-18. juni 2017

Velkomen til sagaøya, og velkomen til ei fantastisk oppleving! 30 minutt før kvar framsyning er det eit forspel i amfiet, dette bør du ikkje gå glipp av. Møt i god tid!

Barn 4 til 16 år kr 50, Vaksen kr 400.

BILLETTAR

I 20 år har han hatt sentrale roller i spelet. Men det er første gong han er på scena. Vår tidlegare instuktør og manusutviklar, Peter Drabløs, har blitt lokka fram i lyset, latt skjegget gro og fått på seg fillene til vår blinde sjåar Vidfinn.

Praktisk

Parkering

I spelhelga er det parkering like ved kyrkja. Giske Amfi ligg óg berre 200 meter frå ei småbåthamn, der det er høve til av- og påstiging.

Rullestolbruker

Giske Amfi er tilrettelagt for rullestolbrukarar, også med tanke på parkering og toalett. Du vil få reservert parkering ved kyrkja, som ligg like ved spelplassen.

Kafe

I Gamle Gullik vert det sal av mat og drikke. Dette gamle tømmerhuset stod opphavleg ved Giske kyrkje, men vart flytta i 1870.

Åpne i Google Maps