I strid og forsoning. Ein nasjon vart fødd. Giskespelet handlar om tidsbolken rundt 1030, rett før og etter slaget på Stiklestad, der Heilag-Olav fall. Vi møter mektige menn og kvinner frå Giske som i stor grad var involvert i det store slaget, og ser korleis deira tilhøve til kongen splittar den mektige Giske-familien.

Neste spel blir 20.-23.06. i 2024.

Jubileumsmynt

Velkomen til friluftsteater i Giske Amfi og historiekveld i Giske kyrkje og velkomen til fantastiske opplevingar!

BILLETTAR

Neste spel blir i 2024.

Praktisk

Parkering

På Giske desse dagane, går vi alle tusen år tilbake i tid og både bil og flytrafikk vert begrensa. Det blir parkering på Ytterland (Valderøya) og ved Gjerdesanden på Giske (rett over brua). Det går shuttlebuss frå Ytterland og frå rundkøyringa på Giske. Bussen er merka med Giskespelet, er gratis og det er ikkje nødvendig å ha kjøpt billett på førehand. Transporten startar ein time før kvar framsyning og går kontinuerleg fram til start. Det same på retur. Giske Amfi ligg óg berre 200 meter frå ei småbåthamn, der det er høve til av- og påstiging.

Rullestolbruker

Giske Amfi er tilrettelagt for rullestolbrukarar, også med tanke på parkering og toalett. Det blir difor kun parkering for rørslehemma eller andre behov, nær Giske kyrkje.

Kafe

I Gamle Gullik vert det sal av mat og drikke. Dette gamle tømmerhuset stod opphavleg ved Giske kyrkje, men vart flytta i 1870.

Åpne i Google Maps