Sponsor

Utan støtta vi får frå det private næringsliv og det offentlege hadde ikkje Giskespelet eksistert. Vi er heilt avhengig av denne positive drahjelpa. ⚔
Ei stor takk til alle sponsorane våre!